Alfons Civit Martínez

(Territori + Arquitectura)

Arquitecte superior, col·legiat 30358-5 al Col·legi oficial d'Arquitectes de Catalunya  -  Número d'identificació: 35089889-P  -  L'ús d'aquest lloc web se sotmet a la legislació europea, i legislacions subsidiàries, sobre serveis telemàtics, societat de la informació, i protecció de dades personals.

Arquitècte superior, collegiat 30358-5 ath Collègi oficiau d'Arquitèctes de Catalonha  -  Numèro d'identificacion: 35089889-P - Er usatge d'aguest lòc web se somet ara legislacion europèa, e legislacions subsidiàries, sobri servicis telematics, societat dera informacion, e emparament de donades personaus.

Senior/Master architect, member 30358-5 of the Official Chamber/Order of Architects of Catalonia  - Identification number: 35089889-P - The use of this website is subject to European legislation, and subsidiary legislation, on telematic services, the information society, and the protection of personal data.

Arquitecto superior, colegiado 30358-5 en el Colegio oficial de Arquitectos de Cataluña  -  Número de identificación: 35089889-P  -  - El uso de este sitio web se somete a la legislación europea, y legislaciones subsidiarias, sobre servicios telemáticos, sociedad de la información y protección de datos personales.

Next
>