"Forensics"+Expert

Membre de l'Agrupació d'Arquitectes Experts Pericials, Forenses i Mediadors AAEPFMC) i de l'Agrupació d'Arquitectes al Servei de les Administracions Públiques. Professor d'Arquitectura Legal en la Universitat Rovira i Virgili.

Membre dera Agropacion d'Arquitèctes Expèrts Periciaus, Forenses e Mediadors (AAEPFMC) e dera Agropacion d'Arquitèctes ath Servici des Administracions Publiques. Professor d'Arquitectura Legau ena Universitat Rovira e Virgili.

Member of the Association of Expert, Forensics and Mediators Architects (AAEPFMC) and of the Association of Architects in the Service of Public Administrations. Professor of Legal Architecture at Rovira i Virgili University.

Miembro de la Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales, Forenses y Mediadores (AAEPFMC) y de la Agrupación de Arquitectos en el Servicio de las Administraciones Públicas. Profesor de Arquitectura Legal en la Universidad Rovira i Virgili.

Next

Què fem

Qué Hèm  | what we do  |  lo que hacemos

Inspeccions i informes. Valoracions. Consells.
Informes pericials i forenses per als Tribunals.

AInspeccions e informes. Avaloracions. Conselhs.
Informes periciaus e forenses entàs Tribunaus.

Inspections and reports. Ratings. Advices. Expert and forensic reports for the Courts.

Inspecciones e informes. Valoraciones. Consejos.
Informes periciales y forenses para los Tribunales.

Next
>