Informes pericials

Informes emprats per afers judicials (ens cal dir, podem fer-ho, que mai no hem perdut un judici), o per tenir un autodiagnòstic per part de la Propietat.

Un informe sobre l'estat d'un edifici

Uns propietaris que no saben si vendre, llogar, rehabilitar o deixar estar. Documents registrals i cadastrals imprecisos. Algunes (poques) patologies. I un programa de despeses a la carta.

Un respir

Principalment a final del segle XX, quan les copisteries eren cares i les eines gràfiques electròniques no existien o estaven a les beceroles...