Anàlisi pedra a pedra

Edificis i elements que necessiten ser recuperats sense rebre mal, i dels que cal deixar constància del seu estat. Principalment a través del LFT de la UPC, i amb fotogrametria d'objectes propers, per al coneixement de monestirs, muralles, esglésies, poblats, castells, dels darrers 3.000 anys.

Intervenció en edificacions

Molts dels nostres edificis formen part d'un patrimoni protegit i/o catalogat per als quals cal una sensibilitat especial, una anàlisi prèvia i una intervenció respectuosa no només amb l'estètica sinó també amb la qualitat dels materials i evitar la possibilitat de danys al que ja hi ha.

Anàlisi de territoris

Una proposta d'intervenció en un edifici patrimonial implica conèixer i, si escau, intervenir també en el seu entorn, o en aquells espais que històricament han tingut relació amb el conjunt edificat. Sorprèn també que feines començades durant èpoques d'estudiant tornin ara com a treballs de recerca en profunditat amb la disponibilitat de noves eines.