Planejament urbanístic

Plans per al creixement d'empreses, per a la implantació d'activitats en sòl no urbanitzable, o per a la regularització d'urbanitzacions ja fetes.

Individualment, en col·laboració o en de`pendència, amb Arquiwork Catalonia, Inma de Josemaría, Karin Hofert, Moisés Martínez-Lapeña.

Planejament urbanístic

Nous coneixements a partir de les activitats docents i dels concursos, amb nous reptes i nous aprenentatges. Individualment, o amb Carles Rubio, Féliz Durán, Carlota Socías, Inma de Josemaría, Moisés Martínez-Lapeña, ...

Anàlisi i avaluació

Les tasques d'anàlisi dels projectes territorials obre noves possibilitats als despatxos d'arquitectes que necessiten una avaluació ambiental o un estudi d'impacte paisatgístic, fet per algú que parla el seu llenguatge i que prové de la mateixa escola. Les avaluacions i els informes s'empren en els nostres propis projectes, i també en altres tipus de feina (especialment judicials o d'enginyeria), o com a complement a projectes d'altres despatxos (principalment Node)