Edificacion tradicionau

 Seguint els oficis habituals, els esquemes habituals, i amb els condicionants de sempre, els projectes consisteixen en l'edificació, principalment d'habitatges, ja sigui de ben nou, o aprofitant-ne les possibles preexistències.

Edificació prefabricada

Hem participat en la fase de consolidació de l'edificació prefabricada, amb la renovació de les tècniques dels prefabricats de formigó, i hem començat també el futur amb la prefabricació en fusta i acer.