Informes pericials

Informes emprats per afers judicials (ens cal dir, podem fer-ho, que mai no hem perdut un judici), o per tenir un autodiagnòstic per part de la Propietat.

Un informe sobre l'estat d'un edifici

Uns propietaris que no saben si vendre, llogar, rehabilitar o deixar estar. Documents registrals i cadastrals imprecisos. Algunes (poques) patologies. I un programa de despeses a la carta.

Un respir

Principalment a final del segle XX, quan les copisteries eren cares i les eines gràfiques electròniques no existien o estaven a les beceroles...


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'session.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'exif.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mbstring.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'gd.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mysqli.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'json.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'zip.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0