Alta Velocitat

La participació en aquest projecte de Ricardo Bofill Taller de Arquitectura International Partnership va consistir en la col·laboració en el projecte de l'estació d'Alta Velocitat de Bolònia (Itàlia), i la intervenció en la modificació de les proteccions dels espais buits verticals, i en la configuració de l'espai Kiss&Ride d'arribada/sortida mitjançant vehicle.

Aeroports

Participació en l'quip de treball dedicat al projecte d'arquitectura de la Nova Àrea Terminal Entre Pistes (NATEP) de l'Aeroport de Barcelona, per a Bofill Arquitectura. Les tasques realitzades consisteixen principalment en la coordinació en vertical (mitjançant seccions) i en el projecte dels elements situats en l'extrem de la terminal (avui ja desapareguts).

Estudis de paisatge

Estudis d'impacte i d'¡integració paisatgística.

Per a la implantació d'un centre de cria de cavalls, per a la conversió d'una planta d'àrids en un centre de compostatge, o per a la recuperació d'un camí històric (els tres casos comparteixen contacte per l'encàrrec (NODE) i alguns detalls d'implantació, en estar en la mateixa comarca i unitat paisatgistica)

Estudis sobre carril-bici

Estudi sobre la implantació d'un carril-bici a reus. Direcció (juntament amb carles Barberà) de l'activitat realitzada en acord Ajuntament-Universitat, per estudiants de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili i presentada al Congrès de la Bicicleta de 2017.


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'session.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'exif.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mbstring.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'gd.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mysqli.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'json.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'zip.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0