Edificació tradicional

 Seguint els oficis habituals, els esquemes habituals, i amb els condicionants de sempre, els projectes consisteixen en l'edificació, principalment d'habitatges, ja sigui de ben nou, o aprofitant-ne les possibles preexistències.

Edificació prefabricada

Hem participat en la fase de consolidació de l'edificació prefabricada, amb la renovació de les tècniques dels prefabricats de formigó, i hem començat també el futur amb la prefabricació en fusta i acer.


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'session.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'exif.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mbstring.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'gd.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mysqli.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'json.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'zip.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0