Planejament urbanístic

Plans per al creixement d'empreses, per a la implantació d'activitats en sòl no urbanitzable, o per a la regularització d'urbanitzacions ja fetes.

Individualment, en col·laboració o en de`pendència, amb Arquiwork Catalonia, Inma de Josemaría, Karin Hofert, Moisés Martínez-Lapeña.

Planejament urbanístic

Nous coneixements a partir de les activitats docents i dels concursos, amb nous reptes i nous aprenentatges. Individualment, o amb Carles Rubio, Féliz Durán, Carlota Socías, Inma de Josemaría, Moisés Martínez-Lapeña, ...

Anàlisi i avaluació

Les tasques d'anàlisi dels projectes territorials obre noves possibilitats als despatxos d'arquitectes que necessiten una avaluació ambiental o un estudi d'impacte paisatgístic, fet per algú que parla el seu llenguatge i que prové de la mateixa escola. Les avaluacions i els informes s'empren en els nostres propis projectes, i també en altres tipus de feina (especialment judicials o d'enginyeria), o com a complement a projectes d'altres despatxos (principalment Node)


Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'session.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/session.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'exif.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/exif.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mbstring.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mbstring.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'gd.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/gd.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'mysqli.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/mysqli.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'json.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/json.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0

Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'zip.so' (tried: /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so: cannot open shared object file: No such file or directory), /usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so.so (/usr/local/php-7.4.27/lib/php/20190902/zip.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory)) in Unknown on line 0